Publikacje

     2024

 1. Szafraniec-Siluta E.T., Strzelecka A.M., Ardan R., Zawadzka D.S., Determinants of Financial Security of European Union Farms—A Factor Analysis Model Approach, Agriculture (Switzerland), 2024, vol. 14, nr 1, s.119. DOI:10.3390/agriculture14010119

  2023

 2. Zawadzka D.S., Bielawska A. (red.), System finansowy w obliczu kryzysów – wybrane aspekty, 2023, Politechnika Koszalińska, ISBN 978-83-7365-609-3
 3. Strzelecka A.M., Zawadzka D. S., Savings as a Source of Financial Energy on the Farm—What Determines the Accumulation of Savings by Agricultural Households? Model Approach, Energies, 2023, vol. 16, nr 2, Numer artykułu:696. DOI:10.3390/en16020696
 4. Moskal A., Szafraniec-Siluta E.T., Zawadzka D.S., Application of discriminant models in predicting bankruptcy of energy sector companies in Poland, W: 27th International Conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems (KES 2023), Procedia Computer Science, 2023, vol. 225, s.4424-4432. DOI:10.1016/j.procs.2023.10.440
 5. Moskal A., Zawadzka D.S., Strzelecka A.M., Application of mixed logistic regression models in the evaluation of internal and external determinants of the effectiveness of commodity funds, W: 27th International Conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems (KES 2023), Procedia Computer Science, 2023, vol. 225, s.4463-4472. DOI:10.1016/j.procs.2023.10.444
 6. Smętek K., Strzelecka A.M., Zawadzka D.S., Examples of the application of the SERVQUAL and fuzzy SERVQUAL methods for the assessment of the quality of financial services in the field of Insurance coverage – as a factor determining the financial efficiency of entities from the Insurance sector, W: 27th International Conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems (KES 2023), Procedia Computer Science, 2023, vol. 225, s.4416-4423. DOI:10.1016/j.procs.2023.10.439
 7. Strzelecka A.M., Zawadzka D.S., The use of Chi-squared Automatic Interaction Detector (CHAID) analysis to identify characteristics of agricultural households at risk of financial self-exclusions , W: 27th International Conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems (KES 2023), Procedia Computer Science, 2023, vol. 225, s.4443-4452. DOI:10.1016/j.procs.2023.10.442
 8. Szafraniec-Siluta E.T., Ardan R., Strzelecka A.M., Zawadzka D.S., Application of factor analysis to reduce the dimensionality of the determinants of equity capital return on European Union farms, W: 27th International Conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems (KES 2023), Procedia Computer Science, 2023, vol. 225, s.4433-4442. DOI:10.1016/j.procs.2023.10.441

  2022

 9. Zawadzka D.S., Korczak J.A. (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynków finansowych : problemy współczesnej gospodarki, vol. 402, 2022, Koszalin, Politechnika Koszalińska, 129 s., ISBN 9788373655720
 10. Zawadzka D.S. (red.): Potencjał rozwoju regionalnego systemu innowacji na Pomorzu Środkowym, Monografia Wydziału Nauk Ekonomicznych, nr 407, 2022, Koszalin, Politechnika Koszalińska, 192 s., ISBN 978-83-7365-580-5
 11. Zawadzka D.S., Bielawska A. (red.): Przedsiębiorstwa, pracownicy i usługi w sektorze gospodarczym, Monografia. Wydział Nauk Ekonomicznych, nr 411, 2022, Koszalin, Politechnika Koszalińska, 106 s., ISBN 978-83-7365-585-0
 12. Moskal A., Zawadzka D.S., Strzelecka A.M., Application of linear mixed models to evaluate the determinants of effectiveness of commodity funds, Procedia Computer Science, 2022, vol. 207, s.3915-3923. DOI:10.1016/j.procs.2022.09.453
 13. Smętek K., Zawadzka D.S., Strzelecka A.M., Examples of the use of Data Envelopment Analysis (DEA) to assess the financial effectiveness of insurance companies, Procedia Computer Science, 2022, vol. 207, s.3924-3930. DOI:10.1016/j.procs.2022.09.454
 14. Szafraniec-Siluta E.T., Zawadzka D.S., Strzelecka A.M., Application of the logistic regression model to assess the likelihood of making tangible investments by agricultural enterprises, Procedia Computer Science, 2022, vol. 207, s.3894-3903. DOI:10.1016/j.procs.2022.09.45

  2021

 15. Kurdyś-Kujawska A.B., Strzelecka A.M., Zawadzka D.S., The Impact of Crop Diversification on the Economic Efficiency of Small Farms in Poland, Agriculture (Switzerland), 2021, vol. 11, nr 3, Numer artykułu:250. DOI:10.3390/agriculture11030250
 16. Zawadzka D.S., Strzelecka A.M., Szafraniec-Siluta E.T., Debt as a Source of Financial Energy of the Farm—What Causes the Use of External Capital in Financing Agricultural Activity? A Model Approach, Energies, 2021, vol. 14, nr 14, Numer artykułu:4124. DOI:10.3390/en14144124
 17. Strzelecka A.M., Zawadzka D.S., Application of classification and regression tree (CRT) analysis to identify the agricultural households at risk of financial exclusion, Procedia Computer Science, 2021, vol. 192, s.4532-4541. DOI:10.1016/j.procs.2021.09.231
 18. Strzelecka A.M., Zawadzka D.S., Features of Agricultural Households at Risk of Poverty, 2021, s.6302-6314
 19. Strzelecka A.M., Zawadzka D.S., Socio-economic Factors Affecting Farm Household Income Diversification, 2021, s.8333-8343
 20. Szafraniec-Siluta E.T., Strzelecka A.M., Zawadzka D.S., Farm Productivity in the EU Sustainable Development Concept – Does Farm Size Matter, 2021, s.9862-9872

  2020

 21. Zawadzka D., Strzelecka A., Socio-economic features of rural households in Central Pomerania and their profitability – pilot study results, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 19(1), 2020, s. 101-109, doi: 10.22630/ASPE.2020.19.1.11
 22. Strzelecka A., Zawadzka D., Why Households Borrow Money? Socio-Economic Factors Affecting Households Debts: A Model Approach, European Research Studies Journal, ISSN: 1108-2976, Vol. XXIII, Special Issue 2, 2020, pp.  820-839, doi: 10.35808/ersj/1900
 23. Strzelecka A., Zawadzka D., Does Production Specialization Have an Impact on the Financial Efficiency of Very Small Farms?, Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 November 2020, Granada, Spain, pp. 573-584.
 24. Strzelecka A., Zawadzka D., Production Potential and Income of Very Small Farms in the European Union and Poland, Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 November 2020, Granada, Spain, pp. 222-229.
 25. Strzelecka A., Zawadzka D., Factors determining the tendency of rural households in Central Pomerania to save – pilot study results, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 23(72), 2020, s. 180-190, doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.15
 26. Zawadzka D., Strzelecka A., Efektywność finansowa ekologicznych gospodarstw rolnych – ujęcie porównawcze z uwzględnieniem kierunku produkcji, [w:] Bereżnicka J., Wasilewski M. (red.), Finansowanie i standing finansowy – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020.
 27. Strzelecka A., Kurdyś-Kujawska A., Zawadzka D., Application of multidimensional correspondence analysis to identify socioeconomic factors conditioning voluntary life insurance, 24th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, Procedia Computer Science 176C (2020) pp. 3407-3417, doi: 10.1016/j.procs.2020.09.056
 28. Strzelecka A., Kurdyś-Kujawska A., Zawadzka D., Application of logistic regression models to assess household financial decisions regarding debt, 24th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, Procedia Computer Science 176C (2020) pp. 3418-3427, doi: 10.1016/j.procs.2020.09.055

  2019

 29. Zawadzka D., Strzelecka A., Kurdyś-Kujawska A., Effectiveness of production potential of farms as a factor determining the use of short-term sources of financing, Procedings of the 28th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics. September 18-19, 2019, Prague, Czech Republic, pp. 356-362.
 30. Kurdyś-Kujawska A., Strzelecka A., Szczepańska-Przekota A., Zawadzka D., Dochody rolnicze. Determinanty – Zróżnicowanie – Stabilizacja, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2019.
 31. Strzelecka A., Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Factors Affecting Incomes of Small Agricultural Holdings in Poland, Procedings of the 28th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics. September 18-19, 2019, Prague, Czech Republic, pp. 289-295.
 32. Strzelecka A., Zawadzka D., Cost Effectiveness of Production – A Comparative Approach by Type of Production, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (Annals PAAAE), vol. XXI(2), (2019), pp. 266-274, doi: 10.5604/01.3001.0013.2136
 33. Strzelecka A., Kurdyś-Kujawska A., Zawadzka D., Kapitał obcy a potencjał wytwórczy i wyniki produkcyjno-ekonomiczne towarowych gospodarstw rolnych, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 19, z. 1 (2019), s. 110-119; DOI: 10.22630/PRS.2019.19.1.10
 34. Moskal A., Zawadzka D., Duration of commodity funds operations in Poland and their effectiveness, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 63, nr 10, 2019, s. 47-56.

  2018

 35. Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Diversification of the development level of multifunctional farms from the Central Pomerania Region in Poland, Proceedings of the 2018 International Conference „Economic Science for Rural Development”, No. 47, Jelgava 2018, p. 394-401.
 36. Strzelecka A., Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Production Potential and Income of Agricultural Holdings in Poland, Barometr Regionalny, t. 16, nr 3 (2018), s. 137-144.
 37. Strzelecka A., Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Wpływ czynników endogenicznych na prawdopodobieństwo dzierżawy gruntów przez gospodarstwa rolne w Polsce, Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 105, z. 2 (2018), s. 38-49, doi: 10.22630/RNR.2018.105.2.14.
 38. Strzelecka A., Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Potencjał produkcyjny a zadłużenie przedsiębiorstw rolniczych – ujęcie modelowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 533, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2018, ss. 206-218.
 39. Strzelecka A., Kurdyś-Kujawska A., Zawadzka D., Co determinuje opłacalność produkcji rolnej? Rozważania na przykładzie gospodarstw rolnych w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIX, Zeszyt 4, Część II, Łódź-Warszawa 2018, s. 349-362.
 40. Zawadzka D., Strzelecka A., Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach rolniczych w Polsce i w Unii Europejskiej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIX, Zeszyt 4, Część II, Łódź-Warszawa 2018, s. 389-402.
 41. Moskal A., Zawadzka D., Stopy zwrotu akcji małych i średnich spółek a wielkość funduszy, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 132 (2), Szczecin 2018, s. 95-103. DOI: 10.18276/epu.2018.132-08
 42. Kurdyś-Kujawska A., Zawadzka D., Sompolska-Rzechuła A., The probability of farm’s diversification – on the example of Central Pomerania in Poland, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Vol. 24, No. 2 (2018), p. 171-179.
 43. Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Znaczenie barier popytowych i podażowych w działalności nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 1/2018 (91), s. 125-135.
 44. Kurdyś-Kujawska A., Zawadzka D., Kwiatkowski G., Rosiński R., Participatory Budgeting in Polish Cities: Funds’ Allocation Mechanism, Springer Proceed. Business, Economics „Finance and Sustainability”, Proceedings from the Finance and Sustainability Conference, Wrocław 2018, p. 107-120. (ISBN 978-3-319-92227-0).
 45. Kurdyś-Kujawska A., Zawadzka D., Sompolska-Rzechuła A., Sources of investment financing in newly established enterprises in Poland: The scale and dynamics of changes in the industry approach, Advances in Business and Finance, Vol. 11, p. 182-187. (Proceeding of 3rd International Conference on Business, Economics and Management (BEM London 2018).
 46. Cegielska E., Kurdyś-Kujawska A., Zawadzka D., Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu startupów w Polsce, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 3/2018(132), ss. 29-3
 47. Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Sompolska-Rzechuła A., Financial obstacles for New enterprises: Industry differences and the dynamic of changes, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 3/2-18(132), (2018), ss. 149-160.
 48. Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., The credit position of farms and the continuity of production. Example of Poland, Agrarian Perspectives XXIV. Food Safety-Food Security, Prague, Czech Republic, (2018), s. 452-458.

  2017

 49. Zawadzka D., Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Problemy finansowe kontrahenta jako bariera rozwoju nowo powstałego przedsiębiorstwa – ujęcie branżowe uwarunkowań rynkowych w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 51, No 6 (2017), s. 517-524.
 50. Moskal A., Zawadzka D., Efektywność funduszy surowcowych w Polsce w okresie hossy i bessy, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 51, No 6 (2017), s. 233-242.
 51. Cegielska E., Zawadzka D., Źródła finansowania startupów w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 51, No 6 (2017), s. 53-61.
 52. Moskal A., Zawadzka D., Fundusze surowcowe na rynku inwestycji alternatywnych w Polsce, [w:] Wieteska S., Burzyńska D., (red.), Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [121]-136, doi: 10.18778/8088-792-3.11.
 53. Szafraniec-Siluta E., Zawadzka D., Struktura nakładów inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce – ujęcie porównawcze, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom 19, Zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Bydgoszcz 2017, s. 282-288.
 54. Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Wzrost przedsiębiorstw rolniczych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XIX, Zeszyt 5, Warszawa – Poznań – Bydgoszcz 2017, s. 223-229.
 55. Tomaszewska M., Zawadzka D., Uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług – identyfikacja przyczyn zjawiska w Polsce oraz określenie skutków jego występowania, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (87/2), s. 41-51. DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-04.
 56. Zawadzka D., Cegielska E., Finansowe bariery powstania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Miszczuk M., Sosińska-Witt M., (red.) Otoczenie a wartość biznesu, Monografie – Politechnika Lubelska, Lublin 2017, s.188-198.
 57. Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Sompolska-Rzechula A., Czynniki determinujące przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2017 (88), część 2 (ISSN 2450-7741).
 58. Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Sompolska-Rzechuła A., Finansowanie nakładów inwestycyjnych nowo powstałych przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju i kolejnych latach działalności gospodarczej w ujęciu branżowym w Polsce, [w:] S. Wieteska, D. Burzyńska (red.), Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 249-267.

  2016

 59. Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Ardan R., Ocena skłonności gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego do zadłużania się, Studia Prawno-Ekonomiczne, Rocznik 2016, Tom XCVIII, s. 335-351.
 60. Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003-2014, Marketing i Zarządzanie Nr 2 (43) 2016, s. 205-218.
 61. Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Sompolska-Rzechuła A., Ocena aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce w latach 2004-2014, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 4 (82/1) 2016, s. 299-309.
 62. Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Ocena zadłużenia przedsiębiorstw w Polsce – analiza sektorowa ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XVIII, Zeszyt 6, Warszawa – Poznań – Biała Podlaska 2016, s. 234-239.
 63. Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Znaczenie płynności finansowej dla rozwoju przedsiębiorstw rolniczych w Polsce – ujęcie porównawcze, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XVIII, Zeszyt 5, Warszawa – Poznań – Biała Podlaska 2016, s. 250-259.
 64. Zawadzka D., Gągała J., Ocena znaczenia udziału w PIT i CIT dla dochodów budżetu na przykładzie gminy Główczyce, Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej Nr 20, Koszalin 2016, s. 97-110.

  2015

 65. Zawadzka D., Trade Credit Risk in the Business of Agricultural Enterprises in the Middle Pomerania Region, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No. 12, 2015, s. 27-39, DOI: 10.15678/AOC.2015.1203
 66. Zawadzka D., Wzajemne rozliczenia przedsiębiorstw – zróżnicowanie praktyk płatniczych w krajach europejskich, [w:] Wiatr M.S. (red.), Finanse przedsiębiorstw, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace Nr 3, tom 5 (23)/2015, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 139-153.
 67. Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Ardan R., Factors Influencing The Use of Debt Capital on Farms, [w:] Kopiński A., Kowalik P. (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 412, Wrocław 2015, s. 356-366.
 68. Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Kapitałochłonność a stopa inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XVII, Zeszyt 5, Warszawa – Poznań – Kołobrzeg 2015, s. 353-360.
 69. Zawadzka D., Strzelecka A., Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego, [w:] Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 848, Ekonomiczne Problemy Usług nr 116, Szczecin 2015, s. 214-223.
 70. Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Diversification of Income Sources and their Significance in the Risk Management of Farms, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, t. 1 (2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 619-628, DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-54.
 71. Zawadzka D., Zalewska J., Znaczenie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w dochodach budżetów województw w Polsce, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76, t. 1 (2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 209-220, DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-18.
 72. Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Rentowność aktywów przedsiębiorstw rolniczych w Polsce – ocena porównawcza, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XVII, Zeszyt 3, 2015.
 73. Moskal A., Zawadzka D., Efektywność wybranych funduszy akcji małych i średnich spółek w latach 2010-2014, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia Vol. 49, No 4, Lublin 2015, s. 413-423.

  2014

 74. Zawadzka D., Sobiech J. (red.), Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014.
 75. Zawadzka D., Znaczenie kredytu handlowego w procesie kreowania aktywów finansowych i rzeczowych rolników Pomorza Środkowego, [w:] Zawadzka D., Sobiech J. (red.), Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014, s. 103-150.
 76. Nenca A., Zawadzka D., Wybór formy opodatkowania dochodu mikroprzedsiębiorstw jako metoda optymalizacji podatkowej, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 818, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” nr 68, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 25-36.
 77. Zawadzka D., Moskal A., Efektywność pasywnie zarządzanych funduszy na przykładzie funduszy ETF notowanych na GPW, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, t. 12, nr 3, część 2, Październik 2014, s. 111-123.
 78. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Ukierunkowanie produkcji gospodarstwa rolnego a zdolność do samofinansowania nakładów inwestycyjnych – ujęcie porównawcze, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, t. 12, nr 3, część 1, Październik 2014, s. 289-305.
 79. Zawadzka D., Strzelecka A., Land as a primary factor indetermining the value of outputin the farms of Middle Pomerania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 373-384.
 80. Zawadzka D., Strzelecka A., Struktura terminowa zobowiązań przedsiębiorstw rolniczych z tytułu kredytu bankowego – ujęcie porównawcze, [w:] Bem A., Kopiński A. (red.), Zarządzanie finansami firm- teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 326, Wrocław 2014, s. 365-376.
 81. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Leasing i kredyt jako źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w rolnictwie, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XVI, Zeszyt 4, Warszawa – Poznań – Lublin 2014, s. 357-362.
 82. Zawadzka D., Moskal A., Investment in gold as an example of alternative investment – in the context of capital market in Poland, Ekonomia i Zarządzanie, Economics and Management, t.6, nr 3,Białystok 2014, s. 330-343.
 83. Zawadzka D., Moskal A., The efficiency of equity funds in Poland, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Volume 48, nr 3, Lublin 2014,  241-250.
 84. Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Leasing jako źródło finansowania inwestycji gospodarstw rolnych na przykładzie regionu Pomorza Środkowego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XVI, Zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Lublin 2014, s. 337-343.
 85. Zawadzka D., Ardan R., Ocena skłonności do oferowania kontrahentom rabatów przez podmioty prowadzące działalność rolniczą na obszarze Pomorza Środkowego, w: Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 799, Ekonomiczne Problemy Usług nr 111, Szczecin 2014, s. 554-564.

  2013

 86. Zawadzka D., Ardan R., A model for the economic determinants of entrepreneurship – obstacles for small trade enterprises in Poland, w: Čulík M. (red.), Financial Management of Firms and Financial Institutions, VŠB-Technical University Ostrava, Ostrava, Czech Republic 2013.
 87. Zawadzka D., Ardan R., Barriers to liquidity of small industrial enterprises in Poland – model approach, w: Čulík M. (red.), Financial Management of Firms and Financial Institutions, VŠB-Technical University Ostrava, Ostrava, Czech Republic 2013.
 88. Zawadzka D., Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego), Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, t. 11, nr 2, część 2, Lipiec 2013, s. 619-630.
 89. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Znaczenie dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XV, Zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Rzeszów 2013, s. 396-402.
 90. Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Ocena rentowności przedsiębiorstw rolniczych w Polsce – ujęcie porównawcze, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XV, Zeszyt 2, Warszawa – Poznań – Rzeszów 2013, s. 372-377.
 91. Zawadzka D., Strzelecka A., Ocena zróżnicowania struktury kosztów produkcji rolniczej w gospodarstwach rolnych w Polsce i Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XV, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Rzeszów 2013, s. 243-249.
 92. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Kosztochłonność produkcji mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce, w: Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752, Ekonomiczne Problemy Usług nr 102, Szczecin 2013, s. 550-561.
 93. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Majątek i źródła finansowania przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2006-2011 – ujęcie porównawcze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 760. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 59, Szczecin 2013, 385-395.
 94. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Systemy wsparcia bezpośredniego rolników w Polsce – ujęcie regionalne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 766. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 62, Szczecin 2013, 713-724.

  2012

 95. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., The assessment of European Union support for financing the investments of agricultural holdings in Poland, w: Čulík M. (red.), Managing and Modelling of Financial Risks, VŠB-Technical University Ostrava, Ostrava, Czech Republic 2012, s. 673–683.
 96. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Struktura gospodarstw rolniczych na obszarze Pomorza Środkowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 99, Warszawa 2012, s. 309-326.
 97. Zawadzka D., Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, [w:] Zadora H., Łukasik G. (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Finanse przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 107, Katowice 2012, s. 331-339.
 98. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Ocena znaczenia dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych Pomorza Środkowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 97, Warszawa 2012, s. 217-236.
 99. Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Strzelecka A., Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw rolniczych Pomorza Środkowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 97, Warszawa 2012, s. 93-110.
 100. Strzelecka A., Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Przepływy pieniężne a zdolność do samofinansowania działalności towarowych gospodarstw rolnych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XIV, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Białystok 2012, s. 492-496.
 101. Szafraniec-Siluta E., Zawadzka D., Strzelecka A., Wykorzystanie kredytu preferencyjnego w finansowaniu inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XIV, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Białystok 2012, s. 508-513.
 102. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Struktura terminowa zobowiązań przedsiębiorstw rolniczych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XIV, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Białystok 2012, s. 575-579.
 103. Zawadzka D., Ardan R., Bariery działalności mikroprzedsiębiorstw budowlanych, w: Buko J. (red.), Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 696, Ekonomiczne Problemy Usług nr 81, Szczecin 2012, s. 189-197.
 104. Bielawska A., Zawadzka D. (red. tematyczna), Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 696, Ekonomiczne Problemy Usług nr 81, Szczecin 2012.
 105. Zawadzka D., Strzelecka A., Analiza dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 51, Szczecin 2012, 413-422.
 106. Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Struktura aktywów trwałych gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 689. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 50, Szczecin 2012, 219-228.
 107. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce, ANNALES UMCS, Sectio H, OECONOMIA, vol.XLVI,1, Lublin 2012, s. 217-229.
 108. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Efektywność towarowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2009, ANNALES UMCS, Sectio H, OECONOMIA, vol.XLVI,1, Lublin 2012, s. 231-241.
 109. Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Samofinansowanie produkcji rolniczej a poziom aktywności inwestycyjnej towarowych gospodarstw rolnych – analiza porównawcza sytuacji w Polsce na tle Unii Europejskiej, [w:]  Kopiński A., Słoński T., Ryszawska–Grzeszczak B. (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 271, Tom 2, Wrocław 2012, s. 498-508.

  2011

 110. Zawadzka D., Ardan R., Bariery płynności finansowej przedsiębiorstw handlowych – ujęcie modelowe, A. Jackiewicz (red.) Finanse i rachunkowość w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII, Zeszyt 13, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Brodnica 2011, s. 291-301.
 111. Zawadzka D., Regionalne ujęcie terminów wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w Europie – analiza porównawcza, w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Nr 89 (2011) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s.149-162.
 112. Zawadzka D., Ardan R., Szafraniec-Siluta E., Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe, w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Nr 88 (2011) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 195-207.
 113. Zawadzka D., Ardan R., Strzelecka A., Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w Polsce, w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Nr 88 (2011) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 71-81.
 114. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Znaczenie fiskalne podatku rolnego w gminach Pomorza Środkowego, w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Nr 88 (2011) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 243-255.
 115. Zawadzka D., Ocena znaczenia źródeł finansowania aktywów obrotowych w przedsiębiorstwach handlowych w Polsce, w: Wrzosek S. (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 172, Wrocław 2011, 510-524.
 116. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Ocena obciążeń fiskalnych gospodarstw rolnych w Polsce – ujęcie porównawcze według typów rolniczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 667, Szczecin 2011, s. 159-170.
 117. Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Strzelecka A., Ocena zmian w produkcji rolnej w Polsce według typów rolniczych w latach 2004-2009,Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XIII, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Wrocław 2011, s. 379-383.
 118. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XIII, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Wrocław 2011, s. 479-483.
 119. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Znaczenie dzierżawy użytków rolnych dla kierunku produkcji rolnej gospodarstw towarowych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XIII, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Wrocław 2011, s. 374-378.
 120. Zawadzka D., Ardan R., Zastosowanie krzywych reakcji do oceny zmian prawdopodobieństwa skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie handlowym, [w:] Bernaś B., Kopiński A. (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 158, Wrocław 2011, s. 525- 533.
 121. Zawadzka D., Ardan R., Ewaluacja zmian prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez małe przedsiębiorstwa, w: Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2011. Systemy finansowania i oceny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 637, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 62, Szczecin 2011, s. 171-180.
 122. Zawadzka D., Paluch A., Rozwój rynku usług faktoringowych w Polsce, [w:] Sokołowski J., Żabiński A. (red.), Finanse publiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 167, Wrocław 2011, s. 553-565.
 123. Zawadzka D., Ardan R., Ocena wywołanych czynnikami pozacenowymi zmian prawdopodobieństwa ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  2010

 124. Zawadzka D., The Importance of Trade Credit for Small Businesses Financing: The Evidence of Polish Firms, [w:] Roufagalas J. (red.) Economic Themes I, ATINER, Athens 2010, s. 177– 92, ISBN: 978-960-6672-86-6.
 125. Zawadzka D., Struktura wiekowa należności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego, [w:] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 4/1 2010, Sopot 2010, s. 187-204.
 126. Zawadzka D., Ocena wpływu polityki udzielania kredytu handlowego przez małe przedsiębiorstwa na wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług – w świetle wyników badań empirycznych, w: Sobiech J. (red.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nr 142, Poznań 2010, s. 148-157.
 127. Zawadzka D., Ardan R., Ocena wywołanych czynnikami pozacenowymi zmian prawdopodobieństwa ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa, w: Dudycz T., Osbert-Pociecha G. (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 144, Wrocław 2010, s. 603-615.
 128. Zawadzka D., Ardan R., Modelowe ujęcie czynników pozacenowych wpływających na prawdopodobieństwo ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa, w: Kopiński A. (red.), Finanse przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 98, Wrocław 2010, s. 430-441.
 129. Zawadzka D., Wzajemne rozliczenia przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego, w: Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 588, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 51, Szczecin 2010, s. 245-256.
 130. Zawadzka D., Ryzyko wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego, ANNALES UMCS, Sectio H, OECONOMIA, vol. XLIV(2), Lublin 2010, s.127-140.

  2009

 131. Zawadzka D., Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 298.
 132. Zawadzka D., Trade Credit Terms in Small Business Financing – The Evidence of Polish Firms, Agrarian Perspectives XVIII „Strategies for the Future”, FEM CULS, Praga 2009, ISBN 978-80-213-1965-3, s. 381-384.
 133. Zawadzka D., Rynkowe indeksy ryzyka wzajemnych rozliczeń pieniężnych przedsiębiorstw, w: Karpuś P., Węcławski J. (red.) Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2009,s. 707-714.
 134. Zawadzka D., Struktura zobowiązań krótkoterminowych mikroprzedsiębiorstw – analiza porównawcza, w: Szczepankowski P. (red.), Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, Wydawnictwo VizjaPress&IT, Warszawa 2009, s. 125-140.
 135. Zawadzka D., Metody ograniczania ryzyka niewypłacalności kontrahenta stosowane przez małe przedsiębiorstwa. Wyniki badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 556, Współczesne Problemy Ekonomiczne Nr 1, Szczecin 2009, s. 167-176.
 136. Zawadzka D., Empiryczna ocena płynności finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach – ujęcie porównawcze, w: Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług, Szczecin 2009, s. 603-612.
 137. Zawadzka D., Znaczenie ekspansji kredytu handlowego dla polityki monetarnej, w: Bielawska A., Dorozik L., Iwin-Garzyńska J. (red.), Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 549, Ekonomiczne Problemy Usług, Szczecin 2009, s. 349-358.
 138. Zawadzka D., Ardan R., Ocena czynników wpływających na prawdopodobieństwo skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie kupieckim, w: Bernaś B. (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe nr 1200 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 945-953.
 139. Zawadzka D., Znaczenie zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce – analiza porównawcza według sekcji PKD, w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Nr 76 (2009) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 86-94.
 140. Zawadzka D., Struktura kapitału przedsiębiorstwa, w: Bielawska A. (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – rozdział 4, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 80-102.

  2008

 141. Zawadzka D., Struktura finansowania majątku mikro i małych przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2008, Numer Specjalny maj 2008, s. 100-104.
 142. Zawadzka D., Ryzyko płatnicze w rozliczeniach wzajemnych przedsiębiorstw – w świetle wyników badań empirycznych, w: Kołosowska B. (red.), Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008, s.375-384.
 143. Zawadzka D., Źródła finansowania działalności mikro i małych przedsiębiorstw w regionie Pomorza Środkowego, w: Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 568 – 575.
 144. Zawadzka D., Warunki kredytowania kontrahentów przez małe przedsiębiorstwa – wyniki badań empirycznych, w: Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław/Jelenia Góra 2008, s. 283-291.
 145. Zawadzka D., Praktyki płatnicze przedsiębiorstw w UE, w: Bednarczyk J.L., Bukowski S.I. (red.), Eseje z polityki ekonomicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008, s. 195-211.
 146. Zawadzka D., Ocena metod windykacji należności małych przedsiębiorstw, w: Dudycz T. (red.), Uwarunkowania i prawidłowości gospodarcze wywierające wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo INDYGO, Wrocław 2008, s. 129-136.
 147. Zawadzka D., Działalność małych przedsiębiorstw na obszarze Pomorza Środkowego – struktura i efektywność, w: Zawadzka D. (red.), Pomorze Środkowe – społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin, 2008, s. 245-260.
 148. Zawadzka D., Suszyński A., Planowanie strategiczne rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Pomorza Środkowego, w: Szreder A. (red.) Problemy rozwoju regionalnego w teorii i praktyce, Wydawnictwo Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania, Słupsk, 2008, s.252-262.
 149. Zawadzka D., Kredyt kupiecki w teoriach struktury kapitału w warunkach funkcjonowania małego przedsiębiorstwa, w: Bernaś B. (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe nr 1200 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 638-644.
 150. Zawadzka D., Zarządzanie kapitałem obrotowym w małych przedsiębiorstwach w świetle wyników badań empirycznych, w: Krzemińska D. (red.), Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Nr 106, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s.43-55.
 151. Zawadzka D., Suszyński A., Pobudzanie kapitału społecznego na obszarach wiejskich Pomorza Środkowego, w: Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s.417-423.
 152. Zawadzka D. (red.), Pomorze Środkowe – społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin, 2008.

  2007

 153. Zawadzka D., Motywy wyboru kredytu kupieckiego przez mikro przedsiębiorstwa, w: Bogus A., Wypych M. (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 488-496.
 154. Zawadzka D., Zakres finansowania działalności mikro przedsiębiorstw kredytem bankowym, w: Karpuś P., Węcławski J. (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 581-587.
 155. Zawadzka D., Problem wyceny należności z tytułu opóźnionych płatności, w: Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s.643-651.
 156. Zawadzka D., Starczewska A., Pobudzanie rozwoju MSP poprzez wykorzystanie funduszy UE na przykładzie projektu „Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy”, w: Janowicz E., Zawadzka D. (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2007, s. 37-56.
 157. Janowicz E., Zawadzka D. (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2007.
 158. Zawadzka D., Zmiany na rynku usług faktoringowych na świecie, w: Bernaś B., Pluta W. (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1159, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 488-495.
 159. Zawadzka D., Znaczenie kredytu kupieckiego dla mikro i małych przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych, w: Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 458, Szczecin 2007, s. 371-377.
 160. Zawadzka D., Znaczenie faktoringu dla polityki kredytowej przedsiębiorstw, w: Pluta W. (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1152, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 676-682.
 161. Zawadzka D., Przesłanki kredytowania kontrahentów w obrocie gospodarczym, w: Dudycz T., Tomaszewicz Ł. (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1183, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s.705-713.

  2006

 162. Zawadzka D., Popyt na kredyt handlowy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 3, 2006, s. 189 – 201.
 163. Zawadzka D., Korzyści i uwarunkowania faktoringu dla MSP, w: Mikołajczak B. (red.), Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, Difin, 2006, s. 363 – 370.
 164. Zawadzka D., Asymetria informacji w transakcjach handlowych z odroczonym terminem płatności, w: Karpuś P. (red.) Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2006, s.251-256.
 165. Zawadzka D., Kredyt handlowy a kredyt bankowy – substytucja czy komplementarność? w: Zarzecki D. (red.), Zarządzanie Finansami. Inwestycje i Wycena Przedsiębiorstw, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s.329-326.
 166. Zawadzka D., Efektywność kredytowania kontrahentów w transakcjach handlowych, w: Dudycz T. (red.), Efektywność źródłem bogactwa narodów, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Łódź-Wrocław 2006, s. 458-463.
 167. Zawadzka D., Przedsiębiorczość na terenach wiejskich na przykładzie wybranych gmin Pomorza Środkowego, w: Pałasz L. (red.), Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do UE, tom II., Szczecin 2006, s.777-782.
 168. Zawadzka D., Sokołowski W., Informatyczne narzędzia wspomagania procesu zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie, w: Knosala R. (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, s. 720-726.
 169. Zawadzka D., Determinanty kredytu handlowego, w: Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe nr 427, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s.577-582.

  2005

 170. Zawadzka D., Wpływ praktyk płatniczych w transakcjach handlowych na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, w: Micherda B. (red.) Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków 2005, s. 721-728.
 171. Zawadzka D., Zjawisko spóźnionych płatności w transakcjach handlowych w krajach Unii Europejskiej, w: Pietrzak B. (red.) Finanse, Monografie i Opracowania Naukowe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2005, s.75-82.
 172. Zawadzka D., Zmiany na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw w Polsce, w: Janowicz E., Zawadzka D. (red.), Ewolucja systemu finansowego i rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005, s. 213–253.
 173. Zawadzka D. (red. wspólnie z Janowiczem E.), Ewolucja systemu finansowego i rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005.

  2004

 174. Zawadzka D., Znaczenie krótkoterminowych papierów dłużnych w finansowaniu polskich przedsiębiorstw, w: Janowicz E., Giętkowska D.E. (red.), Formy wspomagania przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2004, s. 195-206.
 175. Zawadzka D., Sokołowski W., Ocena prognozy wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) dla Elektrim S.A. przez sztuczną sieć neuronową z algorytmem wstecznej propagacji błędów, w: Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M. (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1044, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 557 – 568.

  2003

 176. Zawadzka D., Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu i finansowaniu inicjatyw lokalnych, w: Sobiech J., Zawadzka D. (red.), Formy finansowego wspomagania lokalnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2003, s.145-153.
 177. Zawadzka D., Sokołowski W., Analiza możliwości prognozowania parametrów przedsiębiorstwa w warunkach ograniczonego dostępu do informacji, w: Sobiech J., Zawadzka D. (red.), Formy finansowego wspomagania lokalnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2003, s.123-136.
 178. Zawadzka D., Finansowe uwarunkowania aktywności przedsiębiorstw, w: Pałasz L. (red.), Uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne w aktywizacji społeczno-gospodarczej. Wpływ integracji na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2003, s.543-548.
 179. Zawadzka D., Sokołowski W., Analiza możliwości prognozowania efektywności przedsiębiorstwa z zastosowaniem sieci neuronowej, w: Janowicz E. (red.), Rachunkowość i finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji gospodarki, Wydawnictwo PTE Oddział w Koszalinie, Koszalin 2003, s. 23-34.
 180. Zawadzka D., Stopień wykorzystania krótkoterminowych papierów dłużnych do finansowania działalności developerskiej na przykładzie Echo Investment S.A., w: Janowicz E. (red.), Rachunkowość i finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji gospodarki, Wydawnictwo PTE Oddział w Koszalinie, Koszalin 2003, s.101-111.
 181. Zawadzka D., Sokołowski W., Zastosowanie sieci neuronowej do prognozowania parametrów efektywności przedsiębiorstwa, w: Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M. (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 986, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 547-559.
 182. Zawadzka D., Sokołowski W., Możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w ocenie zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku, w: Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M. (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 986, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 560-570.
 183. Zawadzka D., (red. wspólnie z Sobiechem J.), Formy finansowego wspomagania lokalnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2003.

  Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
 184. Zawadzka D., Struktura finansowania przedsiębiorstw leasingowych na przykładzie CLiF S.A., w: Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami. Cele – organizacja – narzędzia, tom II, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Kołobrzeg 31 maja – 2 czerwca 2001, Warszawa 2001, s. 595-610.
 185. Zawadzka D., Finansowanie leasingu na przykładzie Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., w: Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rozwój rynku finansowego w Polsce, Materiały z Konferencji Naukowej Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, Kazimierz Dolny 10-11 września 2001, Lublin 2001, s. 247-256.
 186. Zawadzka D., Rola banku w emisji krótkoterminowych papierów dłużnych, Zeszyt Naukowy Nr 2/2001 Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości „Finanse. Bankowość. Ubezpieczenia”, Radom 2001, s. 145-156.
 187. Zawadzka D., Rola i znaczenie organizatora emisji krótkoterminowych papierów wartościowych, w: Nowoczesne instrumenty finansowo-rachunkowe w zarządzaniu organizacją gospodarczą, Materiały z Konferencji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2001, s. 141-153.
 188. Zawadzka D., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstwa – studium przypadku, w: Rachunkowość i finanse w integracji Polski z krajami Unii Europejskiej, Materiały z Konferencji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Politechniki Koszalińskiej – Koszalin, 23 listopada 2001, Koszalin 2001, s. 141-151.
 189. Zawadzka D., Atrakcyjność inwestycyjna krótkoterminowych papierów dłużnych, w: Henzel H. (red.) Ekonomika Inwestowania. Aspekty finansowe i ekologiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s. 91-98.
 190. Zawadzka D., Atrakcyjność emisji krótkoterminowych papierów dłużnych dla przedsiębiorstw, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Tom V Finanse przedsiębiorstwa, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Finansowych, Poznań 14-17 września 2000, s. 369-378.
 191. Zawadzka D., Ryzyko i ocena ratingowa związane z emisją krótkoterminowych papierów wartościowych, w: Karpuś P., Węcławski J. (red.), Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw, Materiały Konferencji Naukowej Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, Kazimierz Dolny 10-11września 2000, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 235-224.
 192. Zawadzka D., Ewaluacja ryzyka emisji krótkoterminowych papierów dłużnych, w: Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, część II, Materiały Konferencji Naukowej Katedry Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje 21-23 września 2000, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000, s. 667-678.
 193. Zawadzka D., Korzyści i koszty emisji krótkoterminowych papierów dłużnych, w: Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami – współczesne tendencje w teorii i praktyce, tom II, Materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Kołobrzeg 2-4 marca 2000, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, s. 799-810.
 194. Zawadzka D., Finansowanie przedsiębiorstw kredytem obligacyjnym, w: Polska w drodze do Unii Europejskiej. Ocena ekonomicznych, politycznych i społecznych przygotowań do członkostwa, Materiały I Krajowej Konferencji Naukowej, Koszalin 30 marca 2000, s. 509-518.
 195. Zawadzka D., Pojęcie i klasyfikacja ryzyka działalności przedsiębiorstwa, w: Brożek L., Suszyński A. (red.), Społeczno-ekonomiczne konsekwencje procesów transformacyjnych w regionach o wysokim bezrobociu, Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1999, s. 303-308.
 196. Zawadzka D., Venture capital jako forma pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo, Koszalińskie Materiały i Studia 1999, Koszalin 1999, s. 247-254.
 197. Zawadzka D., Papiery dłużne w finansowaniu przedsiębiorstw, Zeszyty NaukoweNr 2, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Kołobrzeg 1999, s. 59-66.
 198. Zawadzka D., Konsekwencje wprowadzenia euro, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, Nr 5, Koszalin 1999, s. 59-66.
 199. Zawadzka D., Krótkoterminowe papiery dłużne jako forma finansowania przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Nr 3, Koszalin 1998, s. 97-105.

  Prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, projekty działań artystycznych, ważniejsze ekspertyzy
 200. Zawadzka D., Zarębski P., Klimowicz I., System instytucjonalnego wsparcia opieki nad dzieckiem oraz narzędzia stosowane w procesie usamodzielniania wychowanków instytucji opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu białogardzkiego, Koszalin 2011 – wykonano w ramach projektu „Wybierz Przyszłość – innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Numer umowy: UDA-POKL.07.02.01-32-099/10.
 201. Zawadzka D. (red.), Diagnoza potrzeb i możliwości wdrożenia edukacji społeczno – finansowej w systemie pomocy społecznej – na przykładzie powiatu białogardzkiego. Raport podsumowujący, Koszalin 2011 – wykonano w ramach projektu „Wybierz Przyszłość – innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Numer umowy: UDA-POKL.07.02.01-32-099/10.
 202. Zawadzka D., Czerwińska M., Zarębski P., Raport z badań empirycznych zrealizowanych w ramach projektu pn.: Wybierz przyszłość – innowacyjne narzędzie wspomagające interwencję socjalną, Koszalin 2011 – wykonano w ramach projektu „Wybierz Przyszłość – innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Numer umowy: UDA-POKL.07.02.01-32-099/10.
 203. Zawadzka D., Jaśkiewicz P. (red.), Przewodnik po społecznych formach ochrony przyrody, Fundacja „Nauka dla Środowiska”, Koszalin 2006. Publikacja dofinansowana ze środków UE; Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”.
 204. Zawadzka D., Przedsiębiorczość na wsi, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Koszalin 2006, Projekt LEPSZA WIEŚ realizowany zgodnie z umową Nr L/01/159/2005 w ramach Schematu I SPO ”Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich; Priorytet 2, Działanie 2.7.”Pilotażowy Program Leader+”.
 205. Zawadzka D., Raport końcowy z konsultacji społecznych w zakresie opinii mieszkańców obszarów wiejskich na temat warunków życia oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu Pomorza Środkowego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Koszalin 2006r., Projekt LEPSZA WIEŚ realizowany zgodnie z umową Nr L/01/159/2005 w ramach Schematu I SPO ”Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich; Priorytet 2, Działanie 2.7.”Pilotażowy Program Leader+”.
 206. Zawadzka D., Borzyszkowski J., Marczak M., Diagnoza stanu turystyki w regionie Pomorza Środkowego” – Ekspertyza w zakresie rozwoju turystyki, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Koszalin 2004, Projekt „Gościnny Region” (umowa grantowa nr 8/N/01 z dn. 30.09.2003 r.) dofinansowany z Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Niemcy 2001.
 207. Zawadzka D., Borzyszkowski J., Borysiewicz A.,. Jaśkiewicz P, Markowe produkty turystyczne Pomorza Środkowego wraz z propozycją usieciowienia, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Koszalin 2004r., Projekt „Gościnny Region” (umowa grantowa nr 8/N/01 z dn. 30.09.2003 r.) dofinansowany z Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Niemcy 2001.
 208. Zawadzka D., Adamczewski K., Borysiewicz A., Czerwińska M., Jaśkiewicz P., Nowicki W., Piecuch K., Raczyński J., Talko-Hryncewicz P., Zbylut Sz., Koncepcja rozwoju sieci rowerowych połączeń lokalnych na terenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Koszalin 2004.
 209. Zawadzka D., Borysiewicz A., Jaśkiewicz P., Raport końcowy z konsultacji społecznych w zakresie tras pieszo-rowerowych w Koszalinie, Urząd Miejski, Koszalin 2004, Projekt „Koszalin Miastem Europejskich Tras Rowerowych” realizowany przez Urząd Miejski w Koszalinie, dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów Phare 2001- Program Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy w ramach umowy 18/N/01.
 210. Zawadzka D., Bogucka T., Program naprawczy na lata 2005-2007 Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Koszalinie, Koszalin, październik 2004.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close