Projekty

Granty badawcze:

Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego – innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu
Projekt finansowany z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dialog
Numer umowy: 0131/DLG/2019/10
Termin realizacji: lata 2020-2022
Kierownik projektu: dr hab. Danuta Zawadzka, profesor Politechniki Koszalińskiej

Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
Numer umowy: 3577/B/H03/2011/40
Termin realizacji: lata 2011-2013
Kierownik projektu: dr hab. Danuta Zawadzka, profesor Politechniki Koszalińskiej

Identyfikacja i ocena czynników determinujących popyt na kredyt handlowy zgłaszany przez mikro i małe przedsiębiorstwa
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer umowy: 3353/B/H03/2007/33
Numer grantu: NN113 3353 33
Termin realizacji: lata 2007-2008
Kierownik projektu: dr hab. Danuta Zawadzka, profesor Politechniki Koszalińskiej

Badania statutowe:

Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych i finansowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych, rolniczych gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego
Termin realizacji: lata 2014-2016
Kierownik projektu: dr hab. Danuta Zawadzka, profesor Politechniki Koszalińskiej

Determinanty funkcjonowania małych przedsiębiorstw w regionie Pomorza Środkowego w warunkach osłabienia gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem architektury regionalnego otoczenia instytucjonalnego
Termin realizacji: lata 2011-2012
Kierownik projektu: dr hab. Danuta Zawadzka, profesor Politechniki Koszalińskiej

Badania własne:

Determinanty polityki kredytowej małych przedsiębiorstw
Termin realizacji: lata 2007-2009
Kierownik projektu: dr hab. Danuta Zawadzka, profesor Politechniki Koszalińskiej

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close